Sovitustyön hinnoittelu

Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n suositus ison orkesterin sovitustyön hinnoittelusta

 • Hinnoittelun pohjana on ajatus 250 euron päiväpalkasta
 • Sovitustyön kesto on yleensä 2-5 työpäivää
 • Haastavammat työt saattavat vaatia huomattavasti enemmän aikaa
 • Hinta voidaan sopia urakka-, päivä- tai tuntiperusteisena tai perustuen valmiin työn soivaan kestoon
 • Hinnoitteluun vaikuttaa työn määrä, työn ja teoksen vaikeusaste sekä luovan työn osuus vs. soitintaminen
 • Tilausta tehdessä on sovittava, vastaako sovittaja vai joku muu stemmojen tekemisestä. Tämä vaikuttaa hinnoitteluun
 • Hinnoitteluvaiheessa on hyvä eritellä tilaajalle työvaiheet:
  • materiaalin hankkiminen
  • esittävään kokoonpanoon tutustuminen
  • luova työ
  • partituurin kirjoittaminen
  • stemmojen puhtaaksikirjoittaminen
  • mahd. soivan näytteen valmistaminen
  • jne.

Sovittaminen isoille kokoonpanoille

Sovituslupa

Sovitustyön hinnoittelu

Sopimus sovittamisesta

Työkorvaus ja laskutus

Sovittamisen terminologiaa

Sovittaja Teoston tilitys- ja jakosäännössä

Kuva: Pixabay