Sovittaminen isoille kokoonpanoille

Suomen Musiikintekijät ry:n tietopaketti sovittamisesta. Musiikintekijöiden toimisto auttaa mielellään lisäkysymyksissä!

Mitä tarkoitetaan isoilla kokoonpanoilla?

 • big bandit
 • sinfoniaorkesterit
 • kamariorkesterit
 • muut vastaavat joiden esitystilanne, tai ainakin sen harjoittelu, vaatii kapellimestarille partituurin sekä stemmanuotit kaikille soittajille.

Mitä sovittaja tekee?

 • Sovittaja tekee useimmiten työnsä tilauksesta.
 • Sovittaja täyttää tilaajan toiveen siitä, että tietystä sävellyksestä tehdään sovitus tietylle esityskokoonpanolle.
 • Sovittaja tutustuu esityskokoonpanoon ja ottaa selville sen valmiudet sekä erityispiirteet.
 • Tilausta tehtäessä on sovittu siitä, toteuttaako sovittaja jotain tiettyä näkemystä alkuperäisteoksesta, vai onko hänellä täysi vapaus omaan näkemykseensä.
 • Sovitustyötä tehdessään sovittaja voi muunnella harmoniaa, rytmiä ja/tai melodiaa. Sovittaja voi myös lisätä uusia elementtejä ja uusia osia, vaihtaa osien järjestystä tai vaihtaa sävellyksen tyylilajia.
 • Kun teokseen liittyy laulua, on tekstillä usein suuri merkitys sovituksen muotoutumiselle.

Mitä ammattimainen sovittaminen edellyttää tekijältään?

 • Sovittajan ammattitaitoon kuuluu instrumenttien soittoteknisten ja soinnillisten ominaisuuksien tuntemus sekä orkestroinnin hallinta. Sovittaminen lauluäänille edellyttää vastaavaa tietämystä.
 • Sovittajan on osattava tehdä stemmoista instrumentaalisesti mielekkäitä ja toteuttamiskelpoisia. 
 • Sovittajan on myös tunnettava musiikin eri tyylilajit ja oltava perehtynyt musiikin teoriaan.
 • Sovittajan on hallittava nuotintaminen tietokoneella tai osattava kirjoittaa nuotit selkeästi käsin.
 • Sovittajan työn lopputuloksena syntyy teoksen harjoitus- ja esitysmateriaali: partituuri kapellimestarille ja stemmanuotit jokaiselle soittajalle. Luovassa mielessä työn lopputuloksena syntyy uusi kuulokuva teoksesta alkuperäistä kunnioittaen.

Sovittaminen isoille kokoonpanoille

Sovituslupa

Sovitustyön hinnoittelu

Sopimus sovittamisesta

Työkorvaus ja laskutus

Sovittamisen terminologiaa

Sovittaja Teoston tilitys- ja jakosäännössä

Kuva: Pixabay