Osallistujat Elvis-päivä 27.3.2017

Elvis-päivän 27.3.2017 osallistujalista (nimensä julkaisuun luvan antaneet). 

Aarnio Tuomas
Ahlstedt Nalle
Aholainen Tomi
Ahoniemi Aleksi
Ahvonen Niko
Ala-Kauhaluoma Markus
Annala Jutta
Anttila Vesa
Asu Jussi
auer petri
Björninen Juha
Chydenius Jussi
Ekola Hanna
Elo Heikki
Eloranta Esa
Eroma Virpi
Eskola Jari
Fridrich Bruk
Haaja Vesa
Haapala Kari
Haavisto Marko
Hakala Esa
Hakola Kimmo
Hakulinen Jussi
Halkosalmi Vellu
Halme Heikki
Happonen Juuso (Juha)
Hartonen Pekka
Hatakka Heimo
Heinonen Harri "Marino"
Helasvuo Esa
Helenius Mikko
Hiedanniemi Janne
Hiedanniemi Tuomas
Hille  Sid
Hinkkala Eija
Holm Jari
Honkanen  Katriina 
Hynynen Jukka
Ijäs Maija
Ikonen Tuuli
Ilkka Sannaliisa 
Immonen Minna
Isotalo Suvi
Jokinen Timo
Jämsä Kai
Järvenpää Mikko
Kaivanto Petri
Kallio Ile
Kallioinen Ossi
Kanerva Markku
Kannisto Jouni
Kantelinen Kustaa
Karjalainen Kaisa
Karvonen Reijo
Keskinarkaus Heta
Keskitalo Outi
Kierikki Mikko
Kiiveri Jussi
Koivulahti Samuli
Koivumies Esko
Kojo Saija
Kokkonen Anna
Kontio Matti
Kopisto Markku
Korhonen Asser
Korkee Sanna
Korkman Petter
Koskinen Anni-Maija
Kukkonen Jarno
Kuparinen Tero
Kurppa Sami
Kuusi Kim
Kuuva Kari
Känsälä Anssi
Kärkinen Kaija
Laakkonen Jooel
Laaksonen Ville
Lang Reija
Larkas Esko
Laru Okko
Laukkanen Jere
Laulusaari Neiti Ö 
Lehtiniemi Juhana
Lemström John-Peter
Liinoja Tapio
Lillrank Mats
Lindell Tommi
Lipponen Antti
Louhivuori Janne
Lupari Eero
Läntinen Tommi
Madekivi Laura
Malinen Sauli
Manner Ringa
Mattila Anni
Mieskonen Juha
Mikkola Atro
Mikkola Matti
Mikkola Pasi-Heikki
Mustonen Mikko
Mäkelä Ilpo
Mäkinen Mikko
Mäkinen Vesa
Naskali Joonas
Niemeläinen Ilkka
Nieminen Esa
niittymäki mariina
niittynen markus
Nikula Markku
Nisu Pekka
Noponen Jan
Nordenstreng Markus
Numminen Kimmo
Oikarinen Ricardo Artur
Oiva Timo
Paajanen Mirkka
Paaso Mirjam
Pasanen Kanerva
Peltonen Mika
Perkoila Mikko
Pihlajamäki Veijo
Pitkänen Matti
Pratskin Timo
Puurtinen Sirja
Pöyhönen Jussu
Rahikainen Maria
raittinen jussi
Rantalainen Tuija
Renwall Mia
Rikkonen Tero
Ruokola Timo
Ruuka Pekka
Rönkkö Jari
Saarilahti Kari
Saha Hannu
Saha Topi
Salmi Topi
Salokorpi Kyösti
Sass Sirkka-Liisa
Seppänen Hannu
siikasaari hannu-pekka
Sipilä Alma
Sippola Laura
Snåre Miika
Somer Petri
sunell ari
Susi Toivo
Suvanto Pekka
Sydänmäki Jussi
Söderberg Arno (Nono)
Söderholm Bo
Takalo Jukka
Talkamo Ari
Talvitie Vilma
Tamminen Sami
Tegelman Pekka
Tello Annika
Tiilikainen Pekka
Toivanen Pasi
Toivonen Aku
Toivonen Jarkko
Tolonen Arttu
Tonttila Pekka
Tuohimaa Lauri
Tuunela Arto
Törmä Saara
Ursin Eeppi
Valjus Kati
Valokainen Tumppi
Veijonen Tarmo
Vento Kari
Viitasaari Jukka
Viksten Johanna
Virtanen Tommie
Von Hertzen Kie
Wessman Harri
Wikman Lasse
Willman Leni
Zenger Felix